HOME STICHTING ZORG OP MAAT

                                                                         
Stichting Zorg op Maat is er voor iedereen met een chronische beperking 

Heeft u een chronische beperking en vindt u het soms lastig om mee te doen in de samenleving? Stichting Zorg op Maat (ZoM) staat voor u klaar.


Lastig meekomen

Veel van onze cliënten hebben een moeilijk herkenbare chronische beperking. 
Het kan hierbij gaan om verstandelijke, sociaal-emotionele of persoonlijkheidsbeperkingen. Meedoen in de samenleving is daardoor moeilijk.


Vormt uw beperking een belemmering?

Mensen met een chronische beperking kunnen door hun beperking allerlei soorten problemen ondervinden. Zo lopen zij een verhoogd risico om in botsing te komen met autoriteiten en een strafblad te krijgen door onaangepast gedrag.


Ondersteunen en stimuleren

We helpen mensen met een chronische beperking hun eigen keuzes te maken op sociaal terrein, voor school en werk. ZoM ondersteunt en stimuleert cliënten in hun dagelijkse leven met als doel zo zelfstandig mogelijk te leven. Zo worden problemen voorkomen en re-integratie gestimuleerd.
Lees meer over: De methode


Voor wie?

 
 
 
Kinderen vanaf 4 jaar
Minderjarige jeugdigen
Volwassenen
Ouderen


ZOM werkt samen met:

Stichting D.B.O. (De Bijzondere Onderneming )

Daarnaast werken wij samen met o.a. Reclassering, Verslavingszorg, Jeugdzorg, Leger des Heils , Crisis interventie teams, Onderwijs, Huisartsen etc etc.

Lees meer over: De doelgroepen

Zorg op Maat is een erkend leerbedrijf volgens de normen van Calibris, Ecabo en Aequor.

     


Meer info over Zorg Op Maat leest u hier 


Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ZoM