Stichting Zorg op Maat biedt hulp en ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen en aan mensen die in een beschermde omgeving willen wonen, leren en werken. De mensen die wij ondersteuning bieden hebben een indicatie vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg). Wij bieden in Leeuwarden beschermd wonen aan, dit doen wij aan Boerhaavestraat 3 en aan Boerhaavestraat 30. In totaal hebben we op deze locaties vijftien appartementjes alwaar 24-uurs zorg wordt gegeven. 

Stichting Zorg op Maat stimuleert de deelname aan het alledaagse leven. Of het nu gaat om wonen, werken, onderwijs of vrije tijd. De ondersteuning is er altijd op gericht om de zelfstandigheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. We motiveren de maatschappelijke betrokkenheid, zodat men een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Wij willen gezien worden als een toegankelijke, kleinschalige organisatie, die open staat voor vernieuwing.

Onze kernwaarden zijn transparant, flexibiliteit, professionaliteit en betrokkenheid.