Dagbesteding werken, leren en meer, in de Boerhaavestraat

In het prachtige jaren 30-schoolgebouw School17 en de aan de overkant gelegen galerie ArtBrut058 hebben we diverse mogelijkheden voor dagbesteding. We bieden een sfeervolle plek waar de deelnemers zich veilig voelen, de ruimte krijgen zich te ontplooien op allerlei gebieden, ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en waar hun kwaliteiten liggen. Dit alles onder professionele begeleiding. De werkzaamheden zijn laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk, kleinschalig, zinvol en plezierig. 

School17 is een praktische dagbestedingsplek voor zowel bewoners van School17 als voor mensen met een indicatie vanuit de de WLZ (Wet langdurige zorg) of een PGB (Persoons gebonden budget). We werken hier in de tuin, keuken en de schoonmaak.

In GalerieArtBrut 058 hebben we naast het met regelmaat tentoonstellen van nieuwe exposities, waarbij samengewerkt wordt met verschillende andere dagbestedingslocaties, een creatieve dagbesteding (BijdeHand) voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een dagbestedingsindicatie zoals hierboven vermeld. Kunst en cultuur staan hier centraal. We bieden de mogelijkheid in een gezellige, ongedwongen sfeer nieuwe ideeën en vaardigheden op te doen op het gebied van keramiek, schilderen en textiel.

In de galeriewinkel zijn alle gemaakte producten te koop.