BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2022

In dit jaarverslag treft u, naast de financiële gegevens, een veelheid aan informatie waarmee wij een beeld schetsen van de ontwikkelingen binnen Stichting Zorg op Maat. Onze organisatie levert sinds 2002 verschillende vormen van zorg in de provincie Friesland.

Stichting Zorg op Maat is een kleine organisatie met een bijzondere missie, namelijk de zelfredzaamheid van de hulpvrager vergroten zodat deze zolang mogelijk met hulp vanuit zijn netwerk thuis kan blijven wonen. Al vanaf de oprichting staat de cliënt en zijn sociale netwerk bij ons centraal en houdt hij/zij zelf de regie over zijn/haar leven.

KWALITEITSRAPPORT 2023

Dit rapport geeft antwoord op de vraag: ‘wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de prioriteiten om te verbeteren’.

Gedurende het gehele jaar is Zorg op Maat met kwaliteit bezig. Dit is terug te zien in de cliënttevredenheid “Dit vind ik ervan”, de interne audits* en het A3 jaarwerkplan. 

PRIVACY DOCUMENT

We hebben in dit Privacy document voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
U kunt in dit Privacy document lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij
uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.  Uw belang staat bij ons voorop!

KWALITEITSOVERZICHT

Hierin kunt u o.a. lezen hoe wij onze zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen hebben ingericht,
hoe bij ons het primaire proces verloopt en onze nazorg is geregeld,
ook vind u hier hoe onze medezeggenschap is geregeld en hoe wij omgaan met klachten.

Wij, het bestuur en alle medewerkers van Stichting Zorg op Maat doen ons best om ervoor te zorgen dat een ieder zich op zijn gemak en thuis voelt bij ons. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop je bent bejegend. Natuurlijk zullen wij er in eerste instantie alles aan doen om hier gezamenlijk uit te komen, lukt dit niet dan kun je gebruik maken van de Cliëntvertrouwenspersoon.