Wij zijn een groep gedreven professional die klaar staan om u te helpen.
Onze organisatie levert sinds 2002 verschillende vormen van zorg in de provincie Friesland. Wij zijn een kleine organisatie met een bijzondere missie, namelijk de zelfredzaamheid van de hulpvrager vergroten zodat deze zolang mogelijk met hulp vanuit zijn sociale netwerk thuis kan blijven wonen.
Bij ons draait het om de client en zijn sociale netwerk, samen werken daar zijn we sterk in. Door oplossing gericht te werken, creatief te denken en de korte lijnen tussen client, zijn of haar sociale netwerk, de ondersteuner en management bereiken we veel. Dit blijkt ook uit het waarderingscijfer door cliënten en medewerkers, dit is namelijk een dikke 7.

Wij hechten geen waarde aan luxe kantoren, gelikte websites en dure reclamedrukwerken, maar vinden mond op mondreclame en de tevredenheid van onze cliënten en medewerkers de allerbeste graadmeter.
Doordat wij een stichting zijn werken we zonder winstoogmerk, wij investeren in goed scholingsbeleid voor onze medewerkers wat bijdraagt aan de kwaliteit van hulpverlening aan onze cliënten.

In 2014 zijn wij in Leeuwarden gestart met een uniek woon-, werk- en leerconcept voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek die 24 uur zorg nodig hebben maar toch zelfstandig willen blijven wonen. Onder de titel ‘wonen, werken, leren en meer’ is er eerst een beschermd wonen-voorziening gerealiseerd met daarbij de mogelijkheid om werken in de zin van een zinvolle dagbesteding op dezelfde locatie te realiseren. In 2017 is het beschermd wonen in School17 aan de Boerhaavestraat 30 uitgebreid van twaalf appartementen naar vijftien. Drie daarvan liggen tegenover school17, aan de Boerhaavestraat 3. In datzelfde jaar is op deze locatie Galerie ArtBrut058 geopend en is het Posthuis gelegen op het terrein van de Galerie ook van start gegaan. De Galerie en het Posthuis zijn een plek waar mooie kunst te zien is gemaakt door mensen met en zonder een beperking. Met deze twee unieke ontmoetingsplekken zorgen wij voor verbinding en participatie. Ook worden er diverse workshops en kleinkunstvoorstellingen gegeven waar iedereen zich voor kan opgeven.
Wij zijn geen alledaagse zorgaanbieder, onze korte lijnen zorgen ervoor dat er nooit lange wachttijden zijn. Ons kantoor ligt midden in een woonwijk waardoor we laagdrempelig zijn voor iedereen met een hulpvraag, wij zijn een erkend leerbedrijf, ISO en WTZI gecertificeerd en leveren WMO en WLZ geïndiceerde zorg. In sommige gevallen kunnen wij ook zorg leveren vanuit de RZA dit is een financiering vanuit de regeling zorg asielzoeker.